จังหวัดสุรินทร์มอบเงินและสิ่งของให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอสนมและอำเภอลำดวน รวม 65 ครัวเรือน

สุรินทร์ –   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำทีมกาดชาด ป้องกันสาธรณะภัยพลเรือน รุดเยี่ยม และนำเงิน สิ่งของเครื่องใช้มอบช่วยเหลือ ประชาชนชาว อ.สนม อ.ลำดวน ที่ประสบภัยธรรมชาติวาตภัย พายุฤดูร้อนเมือช่วงวันที่  16 มีนาคมที่ผ่านมารวม 65 หลังคาเรือน

นายอรรถพร สิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ ได้รับการประสานจากอำเภอสนมและอำเภอลำดวน ว่า ในพื้นที่อำเภอสนมได้เกิดเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วาตภัย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 น ในพื้นที่เทศบาลตำบลสนม ชุมชนที่ 1 2 3 5 8 11 ทำให้ที่อยู่อาศัย คอกสัตว์ ยุงข้าว และโรงเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวน 50 หลังคาเรือน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 50 ครัวเรือน


อำเภอลำดวน เกิดเหตุเมื่อวันที่วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 20.00 น. ในพื้นที่ตำบลลำดวน หมู่ที่ 3 4 9 ทำให้ที่อยู่อาศัย คอกสัตว์ ยุ้งข้าว และโรงเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตร ได้รับความเสียหาย 15 หลัง ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 15 ครัวเรือน


รวมพื้นที่ประสบภัย 2 อำเภอ 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน 6 ชุมชน ทำให้ ที่อยู่อาศัย คอกสัตว์ ยุ้งข้าว โรงเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตร ได้รับความเสียหาย 65 ครัวเรือน ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ ที่ทำการปกครองอำเภอสนม เทศบาลตำบลสนม ที่ทำการปกครองอำเภอลำดวน และองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ได้นำถุงยังชีพและสิ่งของสำรองจ่ายไปช่วยเหลือเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนในเบื้องต้นในวันนี้ (17 มีนาคม 2560)

โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการมอบ จุดที่ 1 เวลา 15.00 น. ณ ข้างสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสนม จุดที่ 2 เวลา 16.00 น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ อำเภอลำดวน

/////////// ข้อมูล ปภ.สุรินทร์

loading...

Related Posts

Admin

Admin

เว็บไซต์สุรินทร์ร้อยแปด เป็นเว็บไซต์ที่ตั้งใจสร้างชุมชนออนไลน์ ที่มีคุณภาพสำหรับคุณสุรินทร์ เป็นพืนที่สำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นที่คนสุรินทร์คุยกัน เพื่อการนำไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองสุรินทร์เรา ขอเปิดรับงานเขียน บทความ เกี่ยวกับสุรินทร์ ในทุก ๆ มิติ ทั้งงานพัฒนา งานศิลปวัฒนธรรม งานวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองเพื่อนำสุรินทร์ไปในทางที่พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป
Admin