จังหวัดสุรินทร์ปล่อยขบวนคาราวานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนคร ยอดเงินกว่า 1.5 ล้านบาท ข้าวสาร 30 ตัน น้ำดื่ม 3 พันแพ็ค

จังหวัดสุรินทร์ปล่อยขบวนคาราวานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนคร ยอดเงินกว่า 1.5 ล้านบาท ข้าวสาร 30 ตัน น้ำดื่ม 3 พันแพ็ค

วันนี้ (8 สิงหาคม 2560)เวลา 08.30 น.ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์ นายโชคดี อมรวิวัฒน์ รอง ผวจ.สุรินทร์ นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.สุรินทร์ น.ส.ดวงพร บุญครบ รอง ผวจ.สุรินทร์ พร้อมด้วยนายพรเชษฐ์ แสงทอง หน.สนง.ปภ. จ.สุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร เนื่องจากเมื่อวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน เซินกา ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่ โดยเฉพาะสถานการณ์หลังน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร ยโสธร อุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนัก

ในการนี้ จังหวัดสุรินทร์ได้ตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมจังหวัดและที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีชาวสุรินทร์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินทั้งสิ้น 1,530,741.75บาท(หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ด บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) แยกเป็นเงินสด 1,430,741.75 บาท แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 300,000 บาท(บริจาคโดยมูลนิธิไต่ฮงกง)ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ได้โอนเงินและแคชเชียร์เช็คไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว และสิ่งของบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค อาทิเช่น ข้าวสาร 29,169 กิโลกรัม น้ำดื่ม 2,659 แพ็ค อาหารแห้ง และของใช้อุปโภคจำนวนมาก

จังหวัดสุรินทร์จึงได้ทำการจัดขบวนคาราวานส่งมอบสิ่งของช่วย เหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนครในครั้งนี้

อิทธิศักดิ์ นันทิเดชาพันธ์ สวท.สุรินทร์ ข่าว

loading...

Related Posts

Admin

Admin

เว็บไซต์สุรินทร์ร้อยแปด เป็นเว็บไซต์ที่ตั้งใจสร้างชุมชนออนไลน์ ที่มีคุณภาพสำหรับคุณสุรินทร์ เป็นพืนที่สำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นที่คนสุรินทร์คุยกัน เพื่อการนำไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองสุรินทร์เรา ขอเปิดรับงานเขียน บทความ เกี่ยวกับสุรินทร์ ในทุก ๆ มิติ ทั้งงานพัฒนา งานศิลปวัฒนธรรม งานวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองเพื่อนำสุรินทร์ไปในทางที่พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป
Admin